Ubezpieczenie TRAVEL

1. Wybór pakietu
2. Pakiet rezygnacja
3. Dane do polisy
4. Podgląd

Strefa A

Terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz kraju zamieszkania ubezpieczonego.

Strefa B

Terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz kraju zamieszkania ubezpieczonego.

zobacz pełną listę państw

Choroba przewlekła to zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem lub choroba stale lub okresowo leczona ambulatoryjnie lub będąca przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Skorzystaj z promocji na Travel Complex & Rezygnacja 100%

wyświetl

Wybieram

Wybieram

Wybieram
 • Ubezpieczenie rezygnacji nie tak nie
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub hotelu nie 10 000 PLN nie
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego nie 4 000 PLN nie
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu ( powyżej 4h) nie 600 PLN nie
 • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance 80 000 PLN 200 000 PLN 260 000 PLN
 • Franszyza 100 zł przy wizycie medycznej nie nie
 • Całodobowy dyżur telefoniczny tak tak tak
 • Medyczne
 • Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza
  Konsultacje i honoraria lekarskie
  Pobyt w szpitalu (leczenie, badania, zabiegi i operacje)
  Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, środków ortopedycznych
  zawiera się w sumie ubezpieczenia zawiera się w sumie ubezpieczenia zawiera się w sumie ubezpieczenia
 • Ciąża: wizyta lekarska związana z ciążą , nie zwiazana z porodem 250 PLN 600 PLN 600 PLN
 • Stomatolog: tylko w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych 350 PLN 400 PLN 1 000 PLN
 • Transport medyczny
 • Transport Ubezpieczonego do szpitala lub placówki medycznej
  Transport między placówkami medycznymi
  zawiera się w sumie ubezpieczenia zawiera się w sumie ubezpieczenia zawiera się w sumie ubezpieczenia
 • Transport assistance
 • Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
  Transport zwłok Ubezpieczonego
  zawiera się w sumie ubezpieczenia zawiera się w sumie ubezpieczenia zawiera się w sumie ubezpieczenia
 • Zakup trumny przewozowej 1 500 PLN 4 000 PLN 4 000 PLN
 • Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci nie zawiera się w sumie ubezpieczenia zawiera się w sumie ubezpieczenia
 • Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu nie tak tak
 • Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej nie 400 PLN / dzień
  max 7 dni
  400 PLN / dzień
  max 7 dni
 • Transport i pobyt członka rodziny wezwanego doUbezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego nie 400 PLN / dzień
  max 7 dni
  400 PLN / dzień
  max 7 dni
 • Zastępstwo w podróży służbowej nie tak tak
 • Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego tak tak tak
 • Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego nie 400 PLN / dzień
  max 3 dni
  400 PLN / dzień
  max 3 dni
 • Kontynuację zaplanowanej podróży Ubezpieczonego nie nie tak
 • Inna pomoc
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych nie 48h 48h
 • Przekazywanie pilnych informacji tak tak tak
 • Pomoc prawna nie 6 000 PLN 10 000 PLN
 • Wypłata w poczet kaucji 2 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN
 • Pomoc finansowa ( pożyczka w razie utraty środków płatniczych) 500 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN
 • Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu nie nie 24 000 PLN
 • Bagaż Podróżny nie 1 200 PLN 2 000 PLN
 • Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego nie 1 200 PLN 2 000 PLN
 • Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego (powyżej 4h) nie 500 PLN 1 200 PLN
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego nie nie 2 000 PLN
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 10 000 PLN 20 000 PLN 40 000 PLN
 • Ubezpieczenie NNW – uszczerbek 100 % 100 % 100 %
 • Ubezpieczenie NNW – śmierć 100 % 100 % 100 %
 • Ubezpieczenie OC nie 100 000 PLN 400 000 PLN
 • Franszyza nie 800 PLN 800 PLN
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na osobie nie 100 % 100 %
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na rzeczy nie 10 % 10 %
 • Home Assistance nie tak tak
 • Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, ślusarz) nie 1 zdarzenie - max 300 PLN 1 zdarzenie - max 700 PLN
 • Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD
  Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV
  nie 1 zdarzenie - max 300 PLN 1 zdarzenie - max 400 PLN
 • Informacja o sieci usługodawców nie tak tak
 • Medical Assistance dla bliskich zostajacych na terenie RP nie tak tak
 • Wizyta lekarza po wypadku nie 1 zdarzenie - max 1 000 PLN 1 zdarzenie - max 1 000 PLN
 • Wizyta pielęgniarki po wypadku nie 1 zdarzenie - max 500 PLN 1 zdarzenie - max 500 PLN
 • Transport medyczny nie 1 zdarzenie - max 600 PLN 1 zdarzenie - max 1 000 PLN
 • Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego nie tak tak
 • Opieka domowa po hospitalizacji nie max 400 PLN max 800 PLN
 • Opieka nad dziećmi i osobami starszymi nie max 300 PLN max 500 PLN
 • Pet assistance nie tak tak
 • Pet assistance nie tak - tylko organizacja+dojazd tak - tylko organizacja+dojazd
 • Concierge nie tak tak

Schowaj szczegóły polisy

Wybrany produkt:

Travel

Okres ubezpieczenia:

1 dzień

WYLICZONY KOSZT POLISY:

0.00

WYLICZONY KOSZT POLISY: