Ubezpieczenie Podróż w Polsce - Turystyczny

1. Wybór pakietu
2. Pakiet rezygnacja
3. Dane do polisy
4. Podgląd

Strefa A

Terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz kraju zamieszkania ubezpieczonego.

Strefa B

Terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz kraju zamieszkania ubezpieczonego.

zobacz pełną listę państw

Choroba przewlekła to zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem lub choroba stale lub okresowo leczona ambulatoryjnie lub będąca przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Wybieram

Wybieram

Wybieram
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 5 000 PLN 10 000 PLN 20 000 PLN
 • Uszczerbek na zdrowiu- 100%, Śmierć- 50% sumy ubezpieczeniowej 5 000 PLN 10 000 PLN 20 000 PLN
 • Bagaż Podróżny nie 1 200 PLN 1 200 PLN
 • Bagaż Podróżny - Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia nie 1 200 PLN 1 200 PLN
 • Bagaż Podróżny - opóźnienie bagażu podróżnego powyżej 12h nie 600 PLN 600 PLN
 • Zestaw Ubezpieczeń Sportowych nie nie 1 200 PLN
 • Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego nie nie 1 200 PLN
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na osobie nie nie 80 000 PLN
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - szkody na rzeczy nie nie 8 000 PLN
 • Koszty poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu 12 000 PLN
 • Całodobowy dyżur telefoniczny tak

Schowaj szczegóły polisy

Wybrany produkt:

Travel

Okres ubezpieczenia:

1 dzień

WYLICZONY KOSZT POLISY:

0.00

WYLICZONY KOSZT POLISY: