Ubezpieczenie SPORT

1. Wybór pakietu
2. Pakiet rezygnacja
3. Dane do polisy
4. Podgląd

Strefa A

Terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz kraju zamieszkania ubezpieczonego.

Strefa B

Terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz kraju zamieszkania ubezpieczonego.

zobacz pełną listę państw

Choroba przewlekła to zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem lub choroba stale lub okresowo leczona ambulatoryjnie lub będąca przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Wybieram

Wybieram

Wybieram
Dla osób chcących uprawiać sporty ekstremalne.
Dla osób chcących uprawiać amatorskie sporty zimowe.
Dla osób chcących uprawiać amatorskie sporty letnie z ryzykiem.
Sprawdź jakie typy sportów obejmują warianty
Sporty rekreacyjne

ZAWARTE W PAKIECIE: Sport, Sport & Ski, Sport & Ski Extreme

Amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych - amatorskie uprawianie następujących dyscyplin i aktywności sportowych: badminton, frisbee, golf, kajakarstwo, karting, piłka koszykowa, piłka ręczna, pływanie, ringo, rolkarstwo, piłka siatkowa, skateboarding, snorkeling, softball, squash, surfing, tenis stołowy, tenis ziemny, windsurfing, wrotkarstwo.

Sporty letnie

ZAWARTE W PAKIECIE: Sport, Sport & Ski, Sport & Ski Extreme

Wszystkie sporty ujęte w sekcji Amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych

Dodatkowo:

Amatorskie uprawianie sportów letnich - amatorskie uprawianie następujących dyscyplin i aktywności sportowych: baseball, jazda konna, krykiet, lekkoatletyka, longboard skateboarding, narty wodne, nurkowanie z akwalungiem do 30m, paintball, piłka nożna, jazda quadem, trekking, wakeboarding, wioślarstwo, zorbing, żeglarstwo.

Sporty zimowe

ZAWARTE W PAKIECIE: Sport & Ski, Sport & Ski Extreme

Wszystkie sporty ujęte w sekcji Amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych, Amatorskie uprawianie sportów letnich.

Dodatkowo:

Amatorskie uprawianie sportów zimowych - amatorskie uprawianie następujących dyscyplin i aktywności sportowych: bojery, hokej, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo zjazdowe, snowboard.

Sporty ekstremalne

ZAWARTE W PAKIECIE: Sport & Ski Extreme

Wszystkie sporty ujęte w sekcji Amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych, Amatorskie uprawianie sportów letnich, Amatorskie uprawianie sportów zimowych.

Dodatkowo:

Amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych - amatorskie uprawianie następujących dyscyplin i aktywności sportowych: abseiling, alpinizm, baloniarstwo, bobsleje, bouldering, canoeing górski, downhill MTB, ekstremalne maratony biegowe, football amerykański, free skiing (narciarstwo poza wyznaczonymi trasami), gimnastyka sportowa i akrobatyczna, heli-skiing, heli-snowboarding, himalaizm (wyprawy w góry powyżej 5500 m. n.p.m.), kajakarstwo górskie, kite-snowboarding, kite-skiing, kite-surfing, motocross, nurkowanie z akwalungiem poniżej 30 m, polo, rafting, rajdy terenowe, rugby, saneczkarstwo, skoki do wody, skoki na bungee, skoki spadochronowe, jazda skuterem wodnym, speleologia, szybownictwo, taternictwo, triathlon, signum polonicum, walki rycerskie, wspinaczka indoorowa, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska.

 • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance
  120 000 PLN
 • Całodobowy dyżur telefoniczny tak
 • Medyczne
 • Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza
  Konsultacje i honoraria lekarskie
  Pobyt w szpitalu (leczenie, badania, zabiegi i operacje)
  Zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, środków ortopedycznych
  zawiera się w sumie ubezpieczenia
 • Ciąża: wizyta lekarska związana z ciążą , niezwiazana z porodem 600 PLN
 • Stomatolog: tylko w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych 400 PLN
 • Transport medyczny
 • Transport Ubezpieczonego do szpitala lub placówki medycznej
  Transport między placówkami medycznymi
  zawiera się w sumie ubezpieczenia
 • Transport assistance
 • Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
  Transport zwłok Ubezpieczonego
  Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
  zawiera się w sumie ubezpieczenia
 • Zakup trumny przewozowej 4 000 PLN
 • Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu tak
 • Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
  Transport i pobyt członka rodziny wezwanego doUbezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego
  400 PLN / dzień
  max 7 dni
 • Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego tak
 • Inna pomoc
 • Przekazywanie pilnych informacji tak
 • Wypłata w poczet kaucji 10 000 PLN
 • Pomoc finansowa ( pożyczka w razie utraty środków płatniczych) 1 000 PLN
 • Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu 24 000 PLN
  • Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski
  • nie 600 PLN 600 PLN
  • Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych
   Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego
  • nie 60 PLN os/dzień max 600 PLN 60 PLN os/dzień max 600 PLN
 • Bagaż Podróżny 1 200 PLN
 • Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego
  Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  1 200 PLN
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 20 000 PLN
 • Ubezpieczenie NNW – uszczerbek
  Ubezpieczenie NNW – śmierć
  100 %
 • Ubezpieczenie OC 200 000 PLN
 • Franszyza 800 PLN
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na osobie 100 %
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na rzeczy 10 %
 • Home Assistance tak
 • Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, ślusarz)
  Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD
  Interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV
  1 zdarzenie - max 300 PLN
 • Informacja o sieci usługodawców tak
 • Medical Assistance dla bliskich zostajacych na terenie RP tak
 • Wizyta lekarza po wypadku 1 zdarzenie - max 1 000 PLN
 • Wizyta pielęgniarki po wypadku 1 zdarzenie - max 500 PLN
 • Transport medyczny 1 zdarzenie - max 600 PLN
 • Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego tak
 • Opieka domowa po hospitalizacji max 400 PLN
 • Opieka nad dziećmi i osobami starszymi max 300 PLN

Schowaj szczegóły polisy

Wybrany produkt:

Travel

Okres ubezpieczenia:

1 dzień

WYLICZONY KOSZT POLISY:

0.00

WYLICZONY KOSZT POLISY: