Ubezpieczenie rezygnacja

1. Wybór pakietu
2. Pakiet rezygnacja
3. Dane do polisy
4. Podgląd

Z polisy Rezygnacja możesz skorzystać tylko w dniu zakupu biletów.

50.00 zł
Wybieram

50.00 zł
Wybieram

50.00 zł
Wybieram
 • Podróż 10 000 PLN
 • Gwarantowany zwrot 80% kosztów podróży 100% kosztów podróży 100/80% kosztów podróży
 • Możliwe przyczyny rezygnacji z biletu albo przerwania uczestnictwa w imprezie

  nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, jego dziecka lub współmałżonka bez hospitalizacji

  nieszczęśliwy wypadek skutkujący ograniczeniem samodzielności ruchowej Ubezpieczonego jego dziecka lub współmałżonka bez hospitalizacji

  nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek skutkujące hospitalizacją członka rodziny Ubezpieczonego

  komplikacje związane z ciążą, skutkujące hospitalizacją lub przedwczesnym porodem

  śmierć Ubezpieczonego lub członka jego rodziny

  zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania, bezwzględnie wymagającego obecności Ubezpieczonego

  kradzież dokumentów niezbędnych w podróży

  utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju

  wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przypadającej w czasie trwania wyjazdu

  100% zwrotu w przypadku powodów katalogowych

  80% zwrotu kosztów wyjazdu z powodu zaistnienia udokumentowanych zdarzeń, które wyłączają możliwość wyjazdu i które są niezależne od Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Współuczestnika wyjazdu

Schowaj szczegóły polisy

Wybrany produkt:

Rezygnacja

WYLICZONY KOSZT POLISY:

50.00

WYLICZONY KOSZT POLISY: